Αποτελέσματα Εργασίας Έρευνας Κυνηγίου - Μεγάλης Έρευνας, Λαγκαδάς 9-10 Ιανουαρίου 2010

Έρευνας Κυνηγίου - Μεγάλης Έρευνας, Λαγκαδάς 9-10 Ιανουαρίου 2010

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1/2010 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2010 - ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Djordevic - Τσιόπλης
1ος Εξ. CACT. CACIT: Leonardo tou anemou E.S. Ρουφάνης/ Λιάσκος
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Λάμπρου Κ. Θεοχάρης
1ος Εξαίρετος: Radentis Tango E.S. Κούρτης/ Κανίδης
2ος Εξαίρετος: Astro E.S. Τσιακάρας/ Μπόγιογλου
Πολύ Καλός: Furiatis Monza E.S. Αποστολάτος/ Γονιδάκης
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κριτές: Μαγουλάς - Djordjevic - Miljkovic
1ος Εξ. CACT. CACIT: Palaziensis Zorro Poin. Χρήστου/ Αποστολάκος
2ος Πολύ Καλός: Orfeas Dimitrios Kapatos Τσούλης/ Καπάτος
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1/2010 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΤΕΡΕΝ 1
Κριτές: Miljkovic - Τσιόπλης
1ος Εξ. CACT.RCACIT: Rajkal Beko E.S. Παπασταματάκης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος: Impero del Sargiadae Poin. Κλωνάρης/ Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος: Arhon dimitrios Kapatos Poin. Καπάτος
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΤΕΡΕΝ 2
Κριτές: Θεοχάρης - Λάμπρου Κ.
1ος Εξ. CACT.CACIT: Leonardo tou anemou E.S. Ρουφάνης/ Λιάσκος
2ος Πολύ Καλός: Bijoux E.S. Ιστικούδης/ Μανωλάκης
3ος Πολύ Καλός: Ermis E.S. Κωνσταντινίδης
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
Κριτές: Djordevic G. - Djordjevic Z. - Μαγουλάς
1ος Εξαίρετος: Flash Poin. Καραστάθης/ Γιάππος
2ος Εξαίρετος: Rapakoulias Genesis Plouton E.S. Φουτρής/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος: Palaziensis Zorro Poin. Χρήστου/ Αποστολάκος
4ος Εξαίρετος: Jupiter Poin. Χρήστου/ Αποστολάκος

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 06 Αύγουστος 2011 22:45
Περισσότερα στην κατηγορία αυτή: Πρακτικό Κυνήγι, έως και 7/12/2009 »