Ξενοδοχείο Σκύλων - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος

Χρόνος αναμονής

1-15 μέρες 16-30 μέρες μηνιαία ετήσια
Αριθμός ζώων
1 σκύλος/ γάτα
15 € / ημέρα
12 € / ημέρα
300 € / μήνα
180 € / μήνα
2 σκύλοι/ γάτες
26 € / ημέρα
22 € / ημέρα
550 € / μήνα
320 € / μήνα
3 σκύλοι/ γάτες
35 € / ημέρα
30 € / ημέρα
750 € / μήνα
450 € / μήνα

 

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται εξειδικευμένη διατροφή με κορυφαίας ποιότητας κροκέττες.

Για ετήσια διαμονή ζώων στις εγκαταστάσεις μας είναι υποχρεωτική η προκαταβολή 8 μηνών φιλοξενείας.

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται μεταφορά απο και προς τις εγκαταστάσεις μας καθώς και φαρμακευτική αγωγή.

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.